Atlantisk laks

Atlantisk laks for forsøk i Norge produseres i VESOs settefiskanlegg som ligger 20 kilometer fra forsøksstasjonen. Klekkeriet er sertifisert i henhold til GlobalGAP. Atlantisk laks for forsøk i Chile produseres i en egen enhet i Cargill Innovation Center i Colaco.

15-30 gram parr er tilgjengelig hele året, og smolt er tilgjengelig etter 12 ukers lysstyring.  

hilde.bjoru@veso.no 

+47 994 44 459