Forsøk

Genetisk resistens

Klassifisering

Type:

Familiebasert genetisk seleksjon

Smitteforsøk for evaluering av sykdomsresistens i familiebaserte avlsprogrammer. Forsøkene er designet for å identifisere fenotypiske forskjeller mellom familier.

Markørassistert og genomisk seleksjon

Smitteforsøk for å identifisere genetiske markører som SNPer (små nukleotidpolymorfismer) og QTL (områder for kvantifiserbare genetiske egenskaper) knyttet til sykdomsresistens.

Genetisk markørdata fra hele genomet kan brukes til å forutsi avlsverdier for sykdomsresistens.

Marie Løvoll 

Forskningsdirektør, PhD
marie.lovoll@veso.no
+47 975 21 869