Klekkeri

VESO Aqualab produserer egen atlantisk laks for forsøk i Norge og Chile. Dette sikrer tett oppfølging av produksjonen, og tilgang til alle størrelser fisk gjennom hele året.

Fisken screenes for kjente patogener flere ganger i løpet av produksjonssyklusen. Produksjon av egen laks sikrer kvalitet i alle ledd fra rogn til sjøklar smolt.

lindabeate.aar@veso.no   

+47 918 55 122 

hallstein.skorstad@veso.no 

+47 481 11 440