Våre kunder

Våre kunder representerer et bredt spekter av leverandører til akvakulturindustrien, inkludert vaksine- og legemiddelprodusenter, fôr- og avlsselskaper, samt selskaper med bioteknologiske produkter. Vi gjennomfører også forsøk for å generere ny kunnskap sammen med forskningsinstitutter. Vi har som mål å bistå våre kunder med dokumentasjon av produktets egenskaper på best mulig måte. 

hilde.bjoru@veso.no 

+47 994 44 459