Veso Aqualab

Kvalitetssikring av produkter til akvanæringen

Introduksjon

Aqualab på 30 sekunder

Om Aqualab

Prosess

1

Proof of concept

Forskere har en hypotese om at et produkt har effekt

  • Utprøving i lab

2

Effektforsøk

Dokumentere effekt av ulik dosering og bruk av produktet

  • Småskala pre-klinisk forsøk i lab

3

Sikkerhetsforsøk

Dokumentere at produktet ikke gir alvorlige bivirkninger

  • Småskala pre-klinisk forsøk i lab
  • GLP

4

Feltforsøk

Dokumentere produktet i storskala

  • Kliniske feltforsøk
  • GCP

5

Godkjenning

Godkjenning av ferdig produkt før distribusjon til oppdrettsnæringen

  • GMP
Nyheter

VESO Aqualab

Ledig stilling som FOU-Koordinator

VESO Aqualab

3 minutter

Hvordan sikre næringens fremtid?

Ekspertene svarer: Derfor er god fiskehelse så viktig
3 minutes

VESO Connect

VESO Connect er en unik digital tjeneste som lar deg følge forsøket i sanntid. Som vår kunde får du en enestående mulighet til å følge resultatene steg for steg, noe som gir forutsigbarhet og en kvalitetsmessig trygghet i gjennomføringen av forsøkene hos oss

Les mer