Veso Aqualab

Kvalitetssikring av produkter til akvanæringen

Prosess

1

Proof of concept

Forskere har en hypotese om at et produkt har effekt

  • Utprøving i lab

2

Effektforsøk

Dokumentere effekt av ulik dosering og bruk av produktet

  • Småskala pre-klinisk forsøk i lab

3

Sikkerhetsforsøk

Dokumentere at produktet ikke gir alvorlige bivirkninger

  • Småskala pre-klinisk forsøk i lab
  • GLP

4

Feltforsøk

Dokumentere produktet i storskala

  • Kliniske feltforsøk
  • GCP

5

Godkjenning

Godkjenning av ferdig produkt før distribusjon til oppdrettsnæringen

  • GMP