Forsøk

In vitro

Klassifisering

Type:

In vitro

In vitro-forsøk kan gjennomføres med bakterier eller parasitter. Studiene omfatter kartlegging av sensitivitetsprofiler hos lakselus (bioassays) eller innledende effektstudier av nye substanser før in vivo-forsøk med fisk.

Marie Løvoll 

Forskningsdirektør, PhD
marie.lovoll@veso.no
+47 975 21 869