Statistikk

Vi tilbyr datatjenester gjennom vår partner Clindata. Clindata er en del av Clinglobal-gruppen og innehar kompetanse om datahåndtering og statistikk for veterinærmedisinske studier.

Clindata bistår med forsøksdesign i samsvar med GLP og GCP, statistisk planlegging av forsøk, randomiseringsplaner, datainnsamling og prosjektledelse (papir eller elektronisk), statistisk analyse og rapportering.

Marie Løvoll

Research Dir Norway/Chile, PhD

marie.lovoll@veso.no

+47 975 21 869

Les mer