Forsøk

Vaksiner

Klassifisering

Type:

Effekt

Smitteforsøk kan utføres for å dokumentere effekten av vaksiner mot infeksjon med et bestemt patogen. Effekten kan sammenlignes med en uvaksinert, negativ kontroll og eventuelt en positiv kontrollvaksine. 

Varighet av beskyttelse

Smitteforsøk for å dokumentere varighet av beskyttelse (DOP) kan utføres på bestemte tidspunkter etter vaksinering. DOP-forsøk varer vanligvis i 6, 12 eller 18 måneder. DOP-studier kan også utføres som kliniske feltforsøk i kommersiell storskala. 

Sikkerhet

Studier for å dokumentere sikkerheten til vaksiner ved å evaluere eventuelle bivirkninger etter vaksinasjon. Forsøkene kan utføres i henhold til Good Laboratory Practice (GLP).  

Batchfrigivelse

Vaksinebatcher kan frigis etter endelig kvalitetskontroll av effekt og sikkerhet i fisk utført i henhold til Good Manufacturing Practice (GMP). 

Marie Løvoll 

Forskningsdirektør, PhD
marie.lovoll@veso.no
+47 975 21 869