Forsøk

Legemidler

Klassifisering

Type:

Effekt

Smitteforsøk kan utføres for å dokumentere effekten av legemidler under ulike regimer med hensyn til blant annet størrelse på fisk, dose, behandlingstid, temperatur og salinitet.

Sikkerhet for målart

Studier for å evaluere sikkerheten til legemidler ved evaluering av potensielle bivirkninger etter behandling. Forsøkene kan utføres i henhold til Good Laboratory Practice (GLP).

Restverdier

Studier for å identifisere restverdier i fiskefilet med referanse til MRL-verdier (Maximum Residue Limit) for legemidler eller plantevernmidler fra plantebaserte ingredienser i fiskefôr.

Farmakokinetikk/Bioekvivalens

Studier for å evaluere tidsforløpet for legemiddelabsorpsjon, distribusjon, metabolisme og utskillelse samt sammenligne kinetikken til forskjellige aktive substanser.

Marie Løvoll 

Forskningsdirektør, PhD
marie.lovoll@veso.no
+47 975 21 869