Forsøk

Grunnforskning

Klassifisering

Type:

Patogenisitet  

Patogenisiteten til nye agens kan dokumenteres ved hjelp av smitteforsøk. Studiene kan designes for å oppfylle Kochs postulater. 

Interaksjon mellom vert og patogen

Samspill mellom patogen og fisk kan studeres i smitteforsøk. Resultatene kan være informative for å identifisere patogenets smittemekanismer og vevtropisme. 

Marie Løvoll 

Forskningsdirektør, PhD
marie.lovoll@veso.no
+47 975 21 869