God produksjonspraksis/GMP

Vi har lisens for legemidler gitt av Statens legemiddelverk (NoMA) til å gjennomføre styrke- og sikkerhetsstudier av vaksiner og legemidler i henhold til GMP-krav.

God laboratoriepraksis/GLP

Vi er sertifisert i henhold til GLP av Norsk Akkreditering. Prinsippet for GLP er å sikre kvaliteten og integriteten til testdata knyttet til ikke-kliniske sikkerhetsstudier.

God klinisk praksis/GCP

VESO Aqualab tilbyr etterforskere og overvåkingstjenester i forsøk i laboratoriet og felt som kjøres i henhold til GCP. Dette sikrer kvaliteten på kliniske studier under prinsippene til VICH (det internasjonale samarbeidet om harmonisering av tekniske krav for registrering av veterinærmedisinske produkter).

GlobalGAP

Vårt settefiskanlegg er sertifisert i henhold til “GlobalGAP Aquaculture-standards". Sertifiseringssystemet dekker de viktigste bærekrafts aspektene ved dyrehelse og -velferd, arbeidernes helse, sikkerhet og velferd, miljø og sporbarhet i alle stadier av produksjonen.

audur.thorisdottir@veso.no 

+47 481 14 021