Forsøk

Kliniske feltforsøk

Klassifisering

Type:

Effekt og sikkerhet av vaksiner og legemidler

Kliniske feltforsøk inkluderer evaluering av effekt og sikkerhet av vaksiner og evaluering av lakselus-behandlinger. Forsøk kan utføres i henhold til GCP (Good Clinical Practice). Parallelle laboratorieforsøk (inkludert varighet av beskyttelse) kan utføres for å validere resultatene. Vi tilbyr også monitorering av feltforsøk på andre lokasjoner.

Evaluering av genetisk resistens

Feltforsøk kan utføres for å evaluere de genetiske resistensprofilene og prestasjonen gjennom hele laksens livssyklus fra klekking til slakt.

Fôring

Storskala fôringsforsøk kan utføres for å evaluere effekten og sikkerheten til ulike dietter og funksjonelle fôr under kommersielle oppdrettsforhold.

Christian Wallace 

Leder felt og forsøksleder, Cand scient, Aqualab
christian.wallace@veso.no  
+47 905 55 894 

Marie Løvoll 

Forskningsdirektør, PhD
marie.lovoll@veso.no
+47 975 21 869