Forsøk

Helsefor

Klassifisering

Type:

Funksjonelle fôr

Smitteforsøk for å dokumentere effekten av funksjonelle fôrtilsetninger på motstand mot sykdom. Ytterligere utfallsparametere som for eksempel tilvekst og filetkvalitet, farge kan måles.

Medisinfôr

Studier for å dokumentere effekt og sikkerhet av medisinfôr. Forsøk kan utføres i henhold til Good Manufacturing Practice (GMP) og Good Laboratory Practice (GLP).

Marie Løvoll 

Forskningsdirektør, PhD
marie.lovoll@veso.no
+47 975 21 869