Patogen

Smittemodeller  

VESO Aqualab tilbyr kvalitetssikrede prekliniske og kliniske in vivo forsøk med fokus på vaksiner og legemidler, helsefôr og genetiske resistensprofiler. Vi tilbyr også langtidsstudier for å evaluere varighet av beskyttelse (DOP) etter vaksinasjon. Langtidsstudier kan eventuelt kjøres parallelt med feltforsøk. Data fra effekt- og sikkerhetsforsøk er nødvendig for å dokumentere grad av beskyttelse og fravær av bivirkninger gjennom hele produksjonssyklusen.  

marie.lovoll@veso.no

+47 975 21 869