Ledig stilling som FOU-Koordinator

Rosa-Lill Sjursen
15. March 2023
3 minutter

Beskrivelse av arbeidsgiver:

Veterinærmedisinsk oppdragssenter (VESO) er en godt etablert og dynamisk bedrift i rask vekst. Vårt mål er å bidra til god fiske- og dyrehelse med alle produkter og tjenester som vi leverer. Vi distribuerer legemidler, vaksiner og hygieneprodukter til både landbruk- og akvakultur, og har en forsøksstasjon der vi gjennomfører forskning og utprøving av produkter til oppdrettsnæringen. Våre avdelinger er lokalisert i Oslo, Vestby og Namsos, samt i Chile og Island. 

 

Har du forskerbakgrunn og har lyst å jobbe med prosjekter som gir konkrete og anvendelige resultater? VESO Aqualab har følgende faste stilling ledig for snarlig tiltredelse:

 

FOU-KOORDINATOR / SCIENTIFIC COORDINATOR

 

VESO Aqualab utfører forskning med fisk på oppdrag fra kunder. Prosjektene omfatter grunnforskning, evaluering av vaksiner, legemidler og helsefôr til oppdrettsfisk, samt dokumentasjon av genetisk resistens i avlsprogrammer. Vi utvikler og tilbyr smittemodeller for fiskesykdommer som er relevante for oppdrettsnæringen, og modellene brukes for å evaluere effekten av nye produkter for bedre fiskehelse.

 

Aktiviteten er fordelt på smittelaboratorium, settefiskanlegg og FoU-tillatelser i sjø. VESO Aqualab har fokus på å tilby våre kunder godt etablerte og kvalitetssikrede smittemodeller. Når det dukker opp nye sykdommer innen akvakultur, gjennomfører vi forsøk for å identifisere kausalt agens og etablere reproduserbare, eksperimentelle smittemodeller i laboratoriet. Dette krever inngående kunnskap om dyrking av bakterier, virus, parasitter, smitteoverføring, diagnostikk og evaluering av klinisk sykdomsbilde.

 

Som FoU-koordinator vil du få ansvar for planlegging og gjennomføring av in vitro og in vivo forsøk, samt videreformidling av resultater og implementering av nye smittemodeller i vår portefølje. Du får følge prosjektene fra start til slutt.

 

Kvalifikasjoner og egenskaper:

·         Forskerbakgrunn, gjerne på doktorgradsnivå.

·         Kompetanse om mikrobiologi, dyrking av bakterier og oppformering av virus.

·         Kunnskap om fiskehelse, veterinærmedisin, bioteknologi eller tilsvarende fagfelt er nyttig.

·         Gjennomført kurs i forsøksdyrlære er en fordel.

·         Evne til å erverve ny kunnskap og samarbeide med forskere fra ulike fagfelt.

·         Løsningsorientert, positiv, initiativrik og selvgående.

·         Gode evner til samarbeid og relasjonsbygging.

·         Komfortabel med engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig.

 

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

·         Etablere og videreutvikle dyrkingsmetoder for nye og kjente agens.

·         Ha oppdatert kunnskap om nye, sykdomsfremkallende agens og varianter av disse.

·         Produsere smittemateriale in vivo.

·         Utvikle smittemodeller som er representative for nye sykdommer.

·         Gjennomføre interne forsøk for utprøving av nye metoder eller produkter.

·         Systematisere data fra tidligere FoU-arbeid med dyrking og modellutvikling.

·         Samarbeide om FoU-arbeid med forsøksledere og bistå med fagkompetanse.

·         Gjennomføre og rapportere forsøk i prosjekter finansiert av FHF, NFR, EU osv.

·         Bistå med gjennomføring av Skattefunn-prosjekter.

·         Presentere resultat fra internt FoU-arbeid på konferanser, nettsider og sosiale medier.

 

VESO Aqualab tilbyr et godt, innovativt fagmiljø med gode utviklingsmuligheter og fleksible arbeidsforhold. Arbeidssted er Vikan, 20 km fra Namsos. For flere opplysninger, kontakt forskningssjef Marie Løvoll, tlf 975 21 869.

 

Søknad med CV sendes innen 10. april 2023 til marie.lovoll@veso.no.

Kopi av attester og vitnemål fremlegges ved et eventuelt intervju.