In vitro

In vitro-forsøk kan gjennomføres med bakterier eller parasitter. Studiene omfatter kartlegging av sensitivitetsprofiler hos lakselus (bioassays) eller innledende effektstudier av nye substanser før in vivo-forsøk med fisk.

Marie Løvoll 

Forskningsdirektør, PhD

marie.lovoll@veso.no

+47 975 21 869